zde se nacházíte:
Home > News > Neustále zvyšujeme odbornost našich techniků

Neustále zvyšujeme odbornost našich techniků

03/08/2019

Před časem jsme Vás informovali o otevření našeho moderního měrového střediska, vybaveného 3D souřadnicovým měřicím strojem Wenzel a optickými přístroji Baty Int.

Nově zaváděná synergie sesterských společností 100% REWORK a TM Technik v oboru metrologických služeb přináší zákazníkům obou firem velkou výhodu v podobě komplexního provedení jak měření, tak kalibračních služeb v oborech délka, rovinný úhel, moment síly, tlak a průtok vzduchu. Společně s uvažovaným a postupně zaváděným svozem měřidel od významných partnerů to znamená, dnes tolik požadované, zefektivnění procesu měření a kalibrace, pochopitelně při zachování všech nutných podmínek v laboratorní činnosti.

Vzhledem k neustálému rychlému vývoji a změnám v oboru měřicí techniky je nutné mimo přístrojového vybavení udržovat na co nejvyšší úrovni i odbornost techniků, kteří na přístrojích pracují. Další podstatnou okolností zakázkového měření je obrovský rozsah zákazníky požadovaných měřicích úkolů, což pochopitelně klade na znalosti a zkušenosti pracovníků nemalé nároky.

Sesterská společnost 100% REWORK proto umožnila technikovi 3D měření absolvovat odborné semináře, které poskytuje specializovaná organizace AUKOM. Semináře jsou zaměřeny téměř výhradně na zdokonalení odbornosti pracovníků v oboru měřicí techniky. Během týdenního školení se zájemce dozví vše podstatné, tedy od základních jednotek, přes typy strojů, způsoby upnutí a prostorového vyrovnání až po nejistoty měření. Semináře jsou rozděleny na tři stupně (týdny), přičemž ten nejvyšší absolvovalo v ČR pouhých dvacet osob. Společnost 100% REWORK s potěšením oznamuje, že mezi ně nyní patří i pracovník jejího měrového střediska. Konkrétní informace a dovednosti, získané na seminářích, podstatně rozšiřují obecné a speciální dovednosti při měření na souřadnicovém stroji, a zároveň díky tomu přinášejí výrazné zefektivnění práce, což v důsledku znamená určité zrychlení a tedy zlevnění zakázkového měření. Pracovník měrového střediska je také schopen zákazníkům poskytnout konkrétní odborné informace k vlastnímu způsobu daného měření. Nutno podotknout, že školení AUKOM, zatím v rozsahu dvou stupňů, absolvovali i servisní pracovníci TM Technik.

Další, nikoliv nevýznamnou, součástí práce laboratoře je kompletní servis dodávaných měřidel, ať už jde o optické a multisensorové přístroje anglické firmy Baty, souřadnicové stroje taktéž anglického výrobce Aberlink či vynikajících měřidel pro kontrolu těsnosti německého výrobce JW Fröhlich. Tato stuttgartská společnost je jedním z nejvýznamnějších světových výrobců těchto speciálních přístrojů, přičemž její výrobky jsou charakteristické především vysokou kvalitou zpracování. Na všech uvedených výrobcích provádí veškeré instalace, výše zmíněný servis, akreditované kalibrace, poradenství a školení servisní oddělení firmy TM Technik.