zde se nacházíte:
Úvod > Kalibrace

Kalibrační laboratoř

Kalibrační laboratoř firmy TM TECHNIK s. r.o. je nově akreditována Českým institutem pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a je oprávněna používat při své činnosti v daném rozsahu označení „Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2322“. Od roku 2013 jsme členové Českého kalibračního sdružení.

Osvědčení o kalibraci Přílohy osvědčení

Kontaktovat laboratoř

Kalibrace měřidel

Akreditované kalibrace jsou prováděny v rozsahu uvedeném v příloze Osvědčení o akreditaci. Kalibrace ostatních měřidel v oblasti délky a úhlu mimo akreditaci, je prováděna v souladu s § 5, odstavec 6 zákona č. 119/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb. K měřidlům jsou po kalibraci přiloženy kalibrační listy a na požádání zákazníka označeny kalibrační značkou s dobou platnosti kalibrace.

  • Kalibrace v oboru úhel.
  • Kalibrace v oboru délka.
  • Kalibrace v oboru moment síly.
  • Kalibrace v oboru tlak a průtok.

Na základě dlouholetém působení v metrologii zajistíme i kalibrace ostatních veličin: hmotnost, teplota, tlak, elektrické veličiny, síla aj.

Kalibrační listy vystavujeme i v elektronické podobě.

Ceník kalibrací vám zašleme na vyžádání.

Kontaktovat laboratoř

Mezilaboratorní porovnání  (MPZ)

Každoroční účast v MPZ slouží k porovnání výsledků měření v daném oboru s ostatními laboratořemi, ověřuje i správnost stanovených nejistot měření. Úspěšnou účastí v MPZ prokazují laboratoře svoji odbornou způsobilost.