Referenční dopis od našeho zákazníka. Děkujeme!

16. 2. 2023

Referenční dopis od našeho zákazníka

Obdrželi jsme referenční dopis od našeho váženého zákazníka Wicke CZ ze Slušovic, který se zabývá výrobou kol, otočných i pevnách kladek pro všechny druhy dopravníků. 

Tomuto zákazníkovi jsme dodávali měřící souřadnicový stroj Aberlink Zenith CNC, který umožní rychlejší a efektivnější kontrolu vyráběných dílců.

Moc si vážíme této spolupráce a těšíme se na další!

TM Technik

 

Obrázky