Prizmy a středící hroty pro profilprojektor SM350 a R600, Baty