Velké prizmy a středicíhroty pro profilprojektor R600, Baty