Mezilaboratorní porovnání

25. 11. 2021

Naše akreditovaná kalibrační laboratoř se zúčastnila celosvětového mezilaboratorního porovnání v oboru moment síly. Dodané momentové klíče jsme zkalibrovali a kalibrační list společně s tabulkou s výsledky měření zaslali zpět k odbornému posouzení. Hodnocení výsledků měření se provádí dle dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody.

Jsme hrdí, že jsme v takové konkurenci obstáli bez "ztráty kytičky" a uspěli jsme na výbornou.

Obrázky