Mezilaboratorní porovnání

3. 1. 2022

Naše akreditovaná kalibrační laboratoř se zúčastnila mezilaboratorního porovnání v oboru rovinný úhel. Dodaný úhelník jsme zkalibrovali a kalibrační list společně s tabulkou s výsledky měření zaslali zpět k odbornému posouzení. Hodnocení výsledků měření se provádí dle dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody.

Jsme hrdí, že jsme v takové konkurenci obstáli bez "ztráty kytičky" a uspěli jsme na výbornou.

Obrázky

Ke stažení